פרוייקט התחדשות עירונית - תיאור הפרוייקט


פרויקט "התחדשות עירונית מתחם בר-אילן – החשמונאים" ממוקם בשכונת " רמות - ים " אשר תוכננה במקור על ידי אדר' סמטנה פרץ ונבנתה על ידי חברת רמות- ים.
השכונה נבנתה בשנת 1950 ברמת בניה בסיסית מאוד והייתה לשכונה המתוכננת הראשונה בעיר "בת - ים".
גבולות הפרויקט : בצפון- רחוב יוספטל, במערב- רחוב בר-אילן, בדרום- רחוב החרושת, במזרח- רחוב אורט ישראל.
כיום קיימות שכונה 172 יחידות דיור ובהן: 21 יחידות קוטג'ים טוריים דו- קומתיים, צמודי קרקע, 4 יחידות במבנה. 24 יחידות דיור במבנה בן 4 קומות. 4 יחידות מסחריות. 112 יחידות במבני מגורים דו-קומתיים צמודי-קרקע ובהם 8 יחידות למבנה. בנוסף, קיימים בשכונה 2 מבני ציבור (גני ילדים) וגינה ציבורית אחת.
כיום, חלק ניכר מיחידות המגורים מנוצלות לשימושים שונים שאינם מגורים כגון: גני ילדים פרטיים, מרפאות, בתי כנסת ומעונות. מצב תחזוקת רב המבנים בשכונה ירוד יחסית והדבר מתבטא בין היתר בתשתית הנדסית לא מפותחת, במצוקת חניה קשה מאד ובפתרונות פינוי אשפה לוקים בחסר.
מצב השכונה כיום אינו תואם את כוונות הפיתוח וההתחדשות של העיר בת ים.

ברחבי העיר ובסביבה הקרובה לשכונת רמות ים , מקדמת עיריית בת-ים תכנון כולל התואם לחזון בת-ים של שנת 2020 (כדוגמת פינוי/בינוי רמת יוסף, פרויקט כצנלסון, אזור התעשייה – מרכז מסחר ובידור ועוד).
הפרויקט מתוכנן כך שיקיים סביבת מגורים איכותית ברמת שירות גבוהה באופן התואם את הרוח התכנונית החדשה בעיר.
הפרויקט יתוחזק על ידי חברת ניהול שתטפל גם בכל השטחים הפתוחים.

מטרות התכנון המוצהרות הינן:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד.
2. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מבני ציבור.
3. יצירת רצף ברחוב החרושת עד לשדרת בר אילן, ע"י הפקעה ושינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך.
4. קביעת זכויות בניה של כ- 61,152 מ"ר שטחים עיקריים למגורים, ב-6 מבנים בני 20 עד 29 קומות.
5. קביעת מגרשי בניה חדשים.
6. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח השטח בנספח בינוי מנחה.
7. קביעת הסדרי תנועה, חניה, מיקום כניסות ויציאות לכלי רכב מחניונים.
8. ביטול חלק מדרך בהמשך רחוב אורט ישראל והפיכתה לשטח ציבורי פתוח.
9. הרחבת זכות הדרך ברחוב יוספטל.
10. קביעת הוראות להריסת מבנים.

שטח התכנית המוצעת הינו כ- 30 דונם, מהם 5.6 דונם מיועדים לשטח פרטי פתוח ובו זיקת הנאה לשימוש הציבור הרחב, כ- 3.4 דונם שטח ציבורי פתוח להקמת גינות לרווחת הציבור. עיקר השטחים הפתוחים הירוקים מרוכזים בחטיבה אחת במרכז הפרויקט, בו גם תתאפשר הקמת בריכת שחיה, וכן ברצועה ירוקה לאורך רחוב יוספטל.
סה"כ מוצעים בפרויקט כ- 18 מ"ר שטח מגונן ליחידת דיור – הרבה מעל הרמה הקיימת במרכז הארץ.

התכנית מציעה חלוקת המתחם ל - 6 מגרשי מגורים ובהם 6 מבנים בגובה של 20 עד 29 קומות. ליצירת כל מגרש מגורים חדש נדרש לאחד 4 חלקות קיימות צמודות ובהם יוקם מבנה מגורים אחד. כך שההתארגנות להקמת הפרוייקט הינה בשלבים ובקבוצות ובהן 4 מבנים קיימים.
החניה בפרויקט הינה תת- קרקעית במרתפי חניה, סה"כ מוצעים כ – 900 מקומות חניה ל- 546 יחידות דיור. מרתפי החניה אינם מגיעים לגבולות המגרש ומאפשרים חלחול מי נגר עילי ונטיעות עמוקות בהיקף המתחם כמו גם טיפול גנני על גגות המרתפים.