השכונה כיום - מידע כללי

גבולות השכונה

בצפון: רחוב גיורא יוספטל
בדרום: רחוב החרושת
במזרח: רחוב החשמונאים
במערב: רחוב בר-אילן

בשכונה ישנן 172 יחידות דיור , מהן 21 יחידות קוטג' צמודות קרקע, 24 דירות במבנה מגורים של 4 קומות, 4 יחידות מסחריות והשאר - מבני מגורים דו-קומתיים צמודי-קרקע. בנוסף, קיימים 2 מבני ציבור (גני ילדים) וגינה ציבורית אחת. כיום, חלק ניכר מיחידות המגורים מנוצלות לשימושים שונים שאינם מגורים כגון: 12 יחידות כגני ילדים פרטיים, 2 יחידות כמרפאות, 2 יחידות כבתי כנסת ו-2 יחידות כמעונות.

בסביבה זו של בתים צמודי קרקע ובניה נמוכה של עד 2 קומות, קיים מצב תכנוני ירוד המתבטא בכל אחד מהגורמים הבאים:
א. מצוקת הדיור – הדירות הקיימות נבנו בשנות ה-50, ואינן מתאימות לצורכי הדיירים כיום, הן בגלל גודלן והן בגלל מצבן הפיזי הירוד. במבנים רבים קיימות תוספות בנייה לא אחידות.
ב. חתך האוכלוסייה באזור – המצב הפיזי והתחזוקתי הקיים מרחיק את האוכלוסייה החזקה שיכולה לאפשר לעצמה לעזוב, וכך מתאכלסת השכונה בשימושים שאינם למגורים.
ג. תנועה וחניה- קיימת מצוקת חניה חריפה באזור עקב מחסור בתכנון חניה בתחום המגרשים.
ד. תשתית הנדסית – נמצאת במצב התואם את גיל השכונה, זה שנים רבות שלא הושקעו תקציבי פיתוח ותשתיות בשכונה.
ה. אשפה - בבניה צמודת קרקע, בסביבה הנ"ל, לא ניתן פיתרון למיקום מכלי האשפה בתחום המגרש, והם מוצבים בתחום הרחוב והמדרכה באופן לא מוסדר, כך שלא אחת המכלים והאשפה מפריעים למהלך הולכי הרגל ולמעבר התנועה. מעבר לכך שהם גורעים במידה ניכרת מאיכות החיים של תושבי הסביבה ומחזותה האסטטית.
ו. חזות עיצובית אורבנית – איננה תואמת את רמת העיצוב הקיימת והמתוכננת בבת-ים המתחדשת.